Počet billboardov:
Počet voľných billboardov:

4 ks
1 ks

Počet billboardov: 4ks
Počet voľných billboardov: 1ks

TN001

OKRES: TRENČÍN
OBEC: TRENČÍN
ADRESA: OPATOVÁ (ČASŤ TRENČÍNA), CESTA I/61

DOSTUPNOSŤ: OBSADENÝ (do 30. 06. 2023)

TN002

OKRES: TRENČÍN
OBEC: TRENČÍN
ADRESA: OPATOVÁ (ČASŤ TRENČÍNA), CESTA I/61

DOSTUPNOSŤ: OBSADENÝ (do 30. 06. 2024)

TN003

OKRES: TRENČÍN
OBEC: TRENČÍN
ADRESA: OPATOVÁ (ČASŤ TRENČÍNA), CESTA I/61 128,5km

DOSTUPNOSŤ: OBSADENÝ (do 31. 03. 2024)

TN004

OKRES: TRENČÍN
OBEC: TRENČÍN
ADRESA: OPATOVÁ (ČASŤ TRENČÍNA), CESTA I/61 128,5km

DOSTUPNOSŤ: VOĽNÝ

Počet billboardov:
Počet voľných billboardov:

2 ks
1 ks

Počet billboardov: 2ks
Počet voľných billboardov: 1ks

PE003

OKRES: PARTIZÁNSKE
OBEC: ŽABOKREKY NAD NITROU
ADRESA: CESTA 1/64, ĽAVOTOČIVÁ ZÁKRUTA, SMER PARTIZÁNSKE

DOSTUPNOSŤ: OBSADENÝ (do 08. 01. 2024)

PE004

OKRES: PARTIZÁNSKE
OBEC: ŽABOKREKY NAD NITROU
ADRESA: CESTA 1/64, PRAVOTOČIVÁ ZÁKRUTA, SMER TOPOĽČANY

DOSTUPNOSŤ: VOĽNÝ