Počet billboardov:
Počet voľných billboardov:

2 ks
1 ks

Počet billboardov: 2ks
Počet voľných billboardov: 1ks

PE003

OKRES: PARTIZÁNSKE
OBEC: ŽABOKREKY NAD NITROU
ADRESA: CESTA 1/64, ĽAVOTOČIVÁ ZÁKRUTA, SMER PARTIZÁNSKE

DOSTUPNOSŤ: OBSADENÝ (do 08. 01. 2024)

PE004

OKRES: PARTIZÁNSKE
OBEC: ŽABOKREKY NAD NITROU
ADRESA: CESTA 1/64, PRAVOTOČIVÁ ZÁKRUTA, SMER TOPOĽČANY

DOSTUPNOSŤ: VOĽNÝ