PRENÁJOM BILLBOARDOV 2023

Formát Obdobie prenájmu Cena / mesiac PVC / PSV banner Napínacie lano Montáž Demontáž
Billboard 1 – 6 mesiacov 135 € 139 € 15 € 40 € 25 €
Billboard 1/2 rok 130 € 139 € 15 € 40 € 25 €
Billboard 1 rok 125 € 139 € 15 € 40 € 25 €

Cena tlače neobsahuje náklady na prepravu banneru a grafickú prípravu.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.